beautytrips.dk

Priser

Karsprængninger - Nd:YAG

  • Enkelt kar...............................................................................................................................500 kr.
  • Et halvt ben.........................................................................................................................1500 kr.
  • Begge halve ben eller et helt ben......................................................................2500 kr.
  • Begge hele ben..............................................................................................................4000 kr.